Δυσκολιες στις διαπροσωπικες σχεσεις


Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις


“Η αγάπη διαμένει στους κήπους... Αν δεν υπάρξει κήπος, δεν υπάρχει και αγάπη. Κήποι είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων... Και παρομοιάζω με κήπους τις σχέσεις των ανθρώπων, γιατί για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται συνεχή φροντίδα... Αν δεν φροντίσεις έναν κήπο, θα ξεραθεί Και θα μαραζώσει...”   Harvey Keitel


Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το κοινωνικό δίκτυο, οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει κάθε άνθρωπος σε οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ατόμου. Πολλές έρευνες, έχουν δείξει, ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι τόσο σημαντικές για την υγεία μας όσο η καλή διατροφή και η σωματική άσκηση. Είναι ζωτικής σημασίας διότι καλύπτουν ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες όπως η αγάπη, η ζεστασιά, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και επιδρούν καταλυτικά στην ψυχική υγεία (Sarason, Sarason, &Gurung,1997.Williams,Ware,&Donald,1981). Είναι πολύ σημαντικές καθώς ο άνθρωπος χωρίς αυτές είναι αδύνατον να επιβιώσει.
Το πρωταρχικό πλαίσιο που αναπτύσσονται αυτές οι κοινωνικές σχέσεις και δεξιότητες αλληλεπίδρασης είναι η οικογένειά που αποτελεί μοντέλο-πρότυπο βάση του οποίου θα διαμορφώσουμε τους κοινωνικούς μας δεσμούς με τους άλλους. Μέσα στην οικογένεια, μαθαίνουμε τον τρόπο να εκφραζόμαστε συναισθηματικά και συμπεριφορικά, να συζητάμε, να διαφωνούμε. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, φυσικά, και άλλα μοντέλα-πλαίσια προστίθονται όπως το σχολικό, το φιλικό, το επαγγελματικό που συνδράμουν με τη σειρά τους στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
Στη σύγχρονη κοινωνία στην οποία ζούμε, που εξαίρει την ανταγωνιστικότητα και την ατομικότητα, αρκετά συχνά, παραμελούμε ή και κακοδιαχειριζόμαστε τις προσωπικές μας σχέσεις. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας, οι απαιτήσεις για οικονομική αποκατάσταση  και επαγγελματική ανέλιξη  λειτουργούν επιβαρυντικά στη διαμόρφωση υγιών προσωπικών σχέσεων. Έτσι προβάλλουν δυσκολίες όπως το άγχος, ο θυμός, η επιθετικότητα, η δυσπιστία, ο φόβος για απόρριψη και αποτυχία που συχνά οδηγούν ακόμα και σε συγκρούσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους με συνέπεια να προκαλούνται κραδασμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το άτομο, προκειμένου να αποφύγει αυτόν τον συναισθηματικό φόρτο, αποσύρεται και απομονώνεται τοποθετώντας τις κοινωνικές του σχέσεις στο περιθώριο. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι “η ανάδυση του εαυτού μπορεί να συμβεί μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο σημαντικών ανθρώπινων σχέσεων” (Winicott,1971). Γι' αυτό είναι σημαντικό, να αφιερώνουμε και να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια στις διαπροσωπικές μας σχέσεις διότι αποτελούν κομμάτι του εαυτού μας.
Καθώς λοιπόν  οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν θεμέλιο λίθο για την υγιή πορεία της ζωής μας, είναι φυσιολογικό να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός  ψυχολόγου ο οποίος, με τις ειδικές γνώσεις που διαθέτει, θα προσδιορίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και θα μας εκπαιδεύσει σε νέους αποτελεσματικότερους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Ο ειδικός ψυχικής υγείας θα μας δείξει τον δρόμο για την καλύτερη κατανόηση της δικής μας συμπεριφοράς και των γύρω μας.
Γνωρίζοντας και κατανοώντας τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και καλύτερα στις σχέσεις μας. Θα ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση και τελικά θα βελτιώσουμε την ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων.
Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας ψυχο-εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε κατάλληλους και λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών στις προσωπικές σχέσεις, σε δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων με στόχο την υγιή ανάπτυξη των σχέσεων με τους άλλους.


Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια