ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Διαχειρίστρια της  “Κοιν.Σ.Επ Ενδελέχεια- Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο" ορίζει την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις  28.06.2022  και ώρα 18:00 στο κέντρο της ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. που βρίσκεται στην Βασιλέως Ηρακλείου 26 στο Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

1Ο Θέμα: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2Ο Θέμα: Απολογισμός δραστηριοτήτων του έτους 2021

3° Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων για το έτος 2022

4° Θέμα: Οικονομικός απολογισμός 2021 - Διανομή κερδών


Η διαχειρίστρια 
Σαμαρά Χριστίνα- Μαρία