ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"


Η Διαχειρίστρια της  “Κοιν.Σ.Επ Ενδελέχεια- Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο" ορίζει την Ετήσια Γενική Συνέλευση την Πέμπτη στις  30.09.2021  και ώρα 20:00 στο κέντρο της ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. που βρίσκεται στην Βασιλέως Ηρακλείου 26 στο Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

1Ο Θέμα: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα: Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

3ο Θέμα: Εκλογή Διαχειριστή/στριας.

Η διαχειρίστρια 
Σαμαρά Χριστίνα- Μαρία