ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” 

Η Διαχειρίστρια της  “Κοιν.Σ.Επ Ενδελέχεια- Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο" ορίζει την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις  15.07.2020  και ώρα 17:30 στο κέντρο της ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. που βρίσκεται στην Βασιλέως Ηρακλείου 26 στο Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

 1) Ο απολογισμός του 2019 (απολογισμός δράσεων και οικονομικά στοιχεία)
 2) Η έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού του 2020 (σχεδιασμός δράσεων)
3) Διανομή κερδών/ ζημιών

Η διαχειρίστρια 
Σαμαρά Χριστίνα- Μαρία