ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ 

Η "Ενδελέχεια- Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Κοιν.Σ.Επ." ορίζει την Πρώτη Γενική Συνέλευση στις  10.10.2019  και ώρα 15:00 στο κέντρο της ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. που βρίσκεται στην Βασιλέως Ηρακλείου 26 στο Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

 1) Η εκλογή Διαχειριστή-στριας
 2) Η έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού