ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Η ομαδική ψυχοθεραπεία λειτουργεί όπως και η ατομική, αλλά πραγματοποιείται με τη συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων που αποτελούν μία ομάδα με συντονιστή τον ψυχολόγο. Το επαγγελματικό απόρρητο επιτυγχάνεται μέσα από την προσωπική δέσμευση των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα και ορίζεται μ’ ένα άτυπο «συμβόλαιο» από την πρώτη συνεδρία.
Πολλές φορές είναι ανακουφιστικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι που αισθάνονται παρόμοια συναισθήματα και έχουν φόβους και ανησυχίες όπως οι δικές μας. Μέσα από την ομαδική θεραπεία θα γνωρίσετε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης και θα εμπλουτίσετε τη συμπεριφορά σας. Μπορεί να φοβάστε να εκτεθείτε μπροστά σε άλλους, όμως όταν εκφραστείτε θα νιώσετε την αποδοχή και τη στήριξη από τα υπόλοιπα μέλη και θα έχετε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την προσωπική σας βελτίωση.
Μέσα από την ομαδική ψυχοθεραπεία θα αντιμετωπίσετε όλα όσα και στην ατομική, όμως η θεραπευτική μέθοδος είναι διαφορετική με αποτέλεσμα:
§  να αναπτύξετε τις δεξιότητες επικοινωνίας σας,
§  να δημιουργήσετε δεσμούς με τα υπόλοιπα μέλη,
§  να αναπτύξετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες,
§  να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και να ακούτε ενεργητικά,
§  να μάθετε την αξία της αλληλοϋποστήριξης και της οριοθέτησης στις ανθρώπινες σχέσεις,
§  να ενδυναμώσετε την αυτοεικόνα σας και
§  να μοιραστείτε απόψεις και σκέψεις και να μάθετε νέους τρόπους συμπεριφοράς.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν σήμερα την ομαδική ψυχοθεραπεία. Έχει χαμηλότερο κόστος από την ατομική ψυχοθεραπεία και ο σκοπός κάθε ομάδας είναι ένας συνδυασμός των προσωπικών στόχων κάθε μέλους και των κοινών της ομάδας αυτής.