ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


Έρευνες έχουν αποδείξει πως η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μέσω skype έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική από κοντά. Σίγουρα καλύτερη θεραπευτική σχέση αναπτύσσεται όταν θεραπευτής και θεραπευόμενος συζητούν από κοντά, καθώς ο θεραπευτής είναι σε θέση να παρατηρήσει πολύ περισσότερο τον θεραπευόμενό του (γλώσσα του σώματος, εξωτερικά χαρακτηριστικά που μπορεί να συμβάλλουν στην προσωπικότητα του θεραπευόμενου κλπ).
Παρ’ όλ’ αυτά η απόσταση ή η ανάγκη για εξοικονόμηση χρόνου, είναι καταστάσεις στις οποίες οι συνεδρίες μέσω skype δίνουν τη λύση. Η διαδικασία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας χωρίς να χάνεται χρόνος στις μετακινήσεις. Έτσι εκμηδενίζεται η απόσταση καθώς θεραπευτής και θεραπευόμενος μπορούν να βρίσκονται ακόμη και από διαφορετική πόλη ή και χώρα.