ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Τόσο η Ψυχοθεραπεία όσο και η Συμβουλευτική είναι υπηρεσίες ψυχικής υγείας  που παρέχονται από ειδικούς με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το πρόβλημα. Είναι μέθοδοι διαχείρισης διαφόρων θεμάτων μέσω της συζήτησης, η οποία γίνεται μέσα σε κλίμα εχεμύθειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής και σεβασμού που δημιουργεί ο θεραπευτής με την προσωπικότητά του.  Διατρέχονται από κοινές θεωρητικές προσεγγίσεις και έχουν αρκετές συνάφειες  σε επίπεδο τεχνικών και γι’ αυτόν τον λόγο η διαφορά μεταξύ τους είναι ρευστή καθώς η μία υπεισέρχεται στην άλλη. Πιο συγκεκριμένα:
Η Συμβουλευτική σαν διαδικασία είναι προσανατολισμένη στην κατανόηση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων επαγγελματικών, συναισθηματικών ή προσωπικών ζητημάτων που συναντά ένα άτομο στην πορεία της ζωής του και τη φυσιολογική ανάπτυξή του αξιοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές δυνατότητες. Έχει καθοδηγητικό, κατά βάση, χαρακτήρα και είναι βραχυπρόθεσμη.  Ένα αίτημα, για παράδειγμα, για συμβουλευτική υποστήριξη θα μπορούσε να είναι : «πώς να χειριστώ τα παιδιά μου στην ανακοίνωση του διαζυγίου;». Η Συμβουλευτική, επίσης, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου προβλήματος αλλά, ενδεχομένως, το άτομο να διερωτάται για κάποια σημαντικά θέματα, όπως: «τι πρέπει να κάνω για τη σωστή επιλογή συντρόφου;» ή «τι απόφαση να πάρω σε σχέση με τη δουλειά μου;».
Η Ψυχοθεραπεία σαν διαδικασία είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην έννοια της «θεραπείας» δηλαδή στη «βαθύτερη» αλλαγή στον τρόπο σκέψης, αλληλεπίδρασης, συναισθήματος και συμπεριφοράς, αλλαγή που προϋποθέτει την επίγνωση των δυσλειτουργικών κομματιών της προσωπικότητας. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια αλλά πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Έχει, επίσης, μεγάλο βαθμό έκθεσης, καθώς έρχεται κανείς αντιμέτωπος με πολλά συναισθήματα που «ξεβολεύουν» από τη στασιμότητα και την αδράνεια. Αιτήματα ψυχοθεραπείας, για παράδειγμα,  θα μπορούσαν να είναι: «έχω έντονο άγχος», «δεν αντλώ ικανοποίηση από τη σχέση μου», «έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση».
Τόσο η Ψυχοθεραπεία όσο και η Συμβουλευτική είναι αποτελεσματικές αρκεί να υπάρχει ένα αίτημα προς βοήθεια και όχι «προς κουβάλημα». Όποιος και αν είναι ο τρόπος προσέγγισης, αυτό που θα οδηγήσει την όλη διαδικασία σε επιτυχία είναι η ευθύνη και η δέσμευση.