ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΗΒΩΝ


Η ψυχοθεραπεία εφήβων αφορά άτομα ηλικίας από 12-20 ετών, νέους δηλαδή που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες ή κάποια ψυχική διαταραχή. Σ’ αυτές τις ηλικίες, η συμπτωματολογία διαφοροποιείται από τους ενήλικες όπως επίσης και οι τεχνικές αντιμετώπισης. Η εφηβεία είναι μια περίοδος με έντονες ψυχοσυναισθηματικές και βιολογικές αλλαγές. Ο έφηβος καλείται να αντεπεξέλθει σε μεγάλες κοινωνικές πιέσεις, που σχετίζονται με την ενηλικίωση, την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, την καλή απόδοση στις σχολικές τους υποχρεώσεις και τη μετάβασή τους σ’ έναν ενήλικο, «ώριμο» τρόπο σκέψης. Παράλληλα όμως αισθάνονται και αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις παραπάνω αλλαγές και αυτό δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις με αποτέλεσμα να βιώνουν ένα συναίσθημα ματαίωσης και μη κατανόησης.
Η θεραπευτική σχέση μ’ έναν έφηβο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιείται σε σχέση με τους ενήλικες. Ο θεραπευτής που ανήκει στον κόσμο των «μεγάλων», με τον οποίο ο έφηβος αντιτίθεται, αλλά και έχει μεγάλη ανάγκη για να νιώσει ασφαλής, εγκαταλείπει τον αυστηρό και ουδέτερο ρόλο του, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.