ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Η Συμβουλευτική είναι μια συστηματική διαδικασία διερεύνησης μεταξύ δύο προσώπων του συμβούλου και του συμβουλευόμενου που στόχο έχει την παροχή βοήθειας σε ζητήματα σημαντικά για τον δεύτερο.
Από τη συμβουλευτική επωφελούνται έφηβοι και ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αφορούν κάποιον τομέα της ζωής τους και νιώθουν ότι θέλουν βοήθεια στην επίλυσή τους. Τα άτομα που δέχονται συμβουλευτική βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα, πολλές φορές είναι μπερδεμένα ή πιεσμένα και δεν αισθάνονται έτοιμα να προχωρήσουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση που θα μπορούσε να τα ωφελήσει. Διακατέχονται από φόβους και ανησυχίες που λειτουργούν σαν εμπόδια στη ζωή τους.
Πιθανά θέματα συμβουλευτικής:
!          λήψη σημαντικής απόφασης
!    θέματα που αφορούν την προσωπική ζωή (πχ σύναψη σχέσης / γάμου / χωρισμός / διαζύγιο)
!          θέματα που αφορούν την επαγγελματική ζωή
!          θέματα που σχετίζονται με το ηλικιακό στάδιο του συμβουλευόμενου.