ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ενδελέχεια διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων  με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο τα οποία απευθύνονται σε όλους καθώς και σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Προσεγγίζουμε τα θέματα με ευαισθησία και υπευθυνότητα . Ενδεικτικές ενότητες που καλύπτονται είναι: άγχος και κρίσεις πανικού, φοβίες, ζητήματα  διαπροσωπικών σχέσεων και οριοθέτηση , διαχείριση απώλειας, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και τεχνικές επικοινωνίας, θέματα αυτοεκτίμησης. Δίνεται υλικό σημειώσεων και βεβαίωση παρακολούθησης.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η ευαισθητοποίηση σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν όλους και η εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές που χρειάζεται ο καθένας ως εφόδια προκειμένου να αντεπεξέλθει  στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, διερευνώνται και αναγνωρίζονται οι δυσλειτουργικοί τρόποι με τους οποίους σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας δυσμενώς.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων δίνει την δυνατότητα για μάθηση και εξοικείωση με αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης και  αντιμετώπισης των δυσκολιών. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη βιωματική γνώση στους συμμετέχοντες με στόχο την αξιοποίηση των γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων που διαθέτουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα και λειτουργικότητα στους σημαντικούς τομείς της ζωής τους.