ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η Γνωστική Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αποτελεί μία από τις υπάρχουσες
προσεγγίσεις στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Βασίζεται στο γνωστικό μοντέλο,
σύμφωνα με το οποίο τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές των ανθρώπων
επηρεάζονται από την αντίληψή τους για τα γεγονότα. Δεν μας επηρεάζουν, λοιπόν,
τα γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά ο τρόπος που τα βλέπουμε και για να αλλάξουμε το
πώς νιώθουμε χρειάζεται πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας.
Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις η Γνωστική Συμπεριφορική είναι
βραχύχρονη, δομημένη και δίνει έμφαση στο παρόν εστιάζοντας στο «εδώ και
τώρα». Προσανατολίζεται σε στόχους και επικεντρώνεται σε προβλήματα. Βασίζεται
στη συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου και προϋποθέτει δέσμευση και
ενεργό συμμετοχή. Είναι, επίσης, εκπαιδευτική επιδιώκοντας να διδάξει τον
θεραπευόμενο πώς να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του. Χρησιμοποιεί, τέλος, μια
ποικιλία τόσο γνωστικών όσο και συμπεριφορικών τεχνικών. Οι γνωστικές τεχνικές
αποσκοπούν περισσότερο στην αμφισβήτηση των δυσλειτουργικών σκέψεων και
πεποιθήσεων, ενώ οι συμπεριφορικές στη διαχείριση της συμπεριφοράς και στην
εκμάθηση δεξιοτήτων και επίλυσης προβλημάτων.
Η Γνωστική Συμπεριφορική είναι ένα σύστημα ψυχοθεραπείας το οποίο
βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη θεωρία για την προσωπικότητα και την
ψυχοπαθολογία με ευρύ πεδίο εφαρμογών. Μελέτες έχουν αποδείξει την
αποτελεσματικότητά της στη θεραπεία της κατάθλιψης, της γενικευμένης αγχώδους
διαταραχής, της διαταραχής πανικού, της κοινωνικής φοβίας, της κατάχρησης
ουσιών, των διαταραχών πρόσληψης τροφής κλπ. Χρησιμοποιείται, τέλος, σε
ομαδική θεραπεία, σε προβλήματα ζευγαριών αλλά και σε θεραπεία οικογένειας.