ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο ρόλος των γονιών, ειδικά σήμερα, με τις τόσες απαιτήσεις της ζωής, είναι δύσκολος, περίπλοκος και πιεστικός. Οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν θέματα της δικής τους σχέσης ως ζευγάρι, θέματα με την ευρύτερη οικογένεια, επαγγελματικά θέματα και παράλληλα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει η ανατροφή ενός ή περισσοτέρων παιδιών.
Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων μ’ έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό την αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.
Συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα ορίων, φοβίες, μαθησιακά και άλλα θέματα σχετικά με το σχολείο, θέματα υγείας και ανάπτυξης των παιδιών.
Με την εξειδικευμένη βοήθεια του ψυχολόγου οι γονείς:
!          διαχειρίζονται τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές του παιδιού τους που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους
!          μαθαίνουν νέες στρατηγικές και δεξιότητες που στοχεύουν στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος
!          θέτουν λειτουργικά όρια και κανόνες
!          ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους ως γονείς
!          μαθαίνουν πιο λειτουργικούς τρόπους προσέγγισης του παιδιού και της δυσκολίας του 
!          βελτιώνουν την ποιότητα της επικοινωνίας τους, τόσο με το παιδί όσο και μεταξύ τους
!          αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού τους
!          ενδυναμώνουν τη σχέση τους ως ζευγάρι, ώστε να είναι οι ίδιοι πιο ευτυχισμένοι και άρα πιο λειτουργικοί ως γονείς
!          βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του παιδιού, των ίδιων και του συνόλου της οικογένειας.
Παρά την ονομασία της, η συμβουλευτική δεν είναι ένα «μάθημα», ούτε μια σειρά συμβουλών. Όντως, μπορεί ο ψυχοθεραπευτής να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές για ορισμένα θέματα, αυτό όμως αποτελεί ένα μέρος μόνο της διαδικασίας. Ο κύριος στόχος της είναι να ενδυναμώσει το ρόλο των γονέων, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.